Proboszczowie:

1. Ks. Józef Iwaniuk 2.08.1958 – 23.07.1961 rektor
2. Ks. Henryk Norbert 30.07.1961 – 11.02.1964 rektor
3. Ks. Stanisław Leszczyński 17.02.1964 – 2.03.1975 rektor
4. Ks. Ryszard Bloch 12.04.1975 – 10.12.1975 10.12.1975 – 23.06.1985 rektor
proboszcz
5. Ks. Jan Gastołek 10.07.1985 – 20.09.1985 20.09.1985 – 25.06.1995 administrator
proboszcz
6. Ks. Andrzej Janowski 8.07.1995 – 21.06.1998 proboszcz
7. Ks. Jan Strzyż 28.06.1998 – 18.06.2006 proboszcz
8. Ks. Ryszard Guzowski 18.06.2006 – 28.06.2009 proboszcz
9. Ks. Szczepan Stalpiński 5.07.2009 – 14.01.2011 proboszcz
10. Ks. Adam Ścisłowski 7.03.2011 – 10.08.2016 proboszcz
11. Ks. Artur Nagraba od 10.08.2016 proboszcz

Wikariusze:

1. Ks. Wacław Wicher pallotyn 2.08.1958 – 23.07.1961
2. Ks. Tadeusz Kopczyński 18.06.1998 –18.06.2002
29.06.2002 – 28.06.2003
rezydent
wikariusz
3. Ks. Jarosław Reda 28.06.2003 – 25.06.2006
4. Ks. Adam Ścisłowski 25.06.2006 – 24.06.2007
5. Ks. Krzysztof Kozera 24.06.2007 – 28.06.2009
6. Ks. Marek Paska 22.06.2009 – 29.06.2010
7. Ks. Marcin Łukasiewicz 29.06. 2010 – 25.08.2015
8. Ks. Paweł Adler 26.08.2015 – 25.08.2020
9. Ks. Arkadiusz Lao od 25.08.2020