Proboszczowie:

1.Ks. Józef Iwaniuk2.08.1958 – 23.07.1961rektor
2.Ks. Henryk Norbert30.07.1961 – 11.02.1964rektor
3.Ks. Stanisław Leszczyński17.02.1964 – 2.03.1975rektor
4.Ks. Ryszard Bloch12.04.1975 – 10.12.1975 10.12.1975 – 23.06.1985rektor
proboszcz
5.Ks. Jan Gastołek10.07.1985 – 20.09.1985
20.09.1985 – 25.06.1995
administrator
proboszcz
6.Ks. Andrzej Janowski8.07.1995 – 21.06.1998proboszcz
7.Ks. Jan Strzyż28.06.1998 – 18.06.2006proboszcz
8.Ks. Ryszard Guzowski18.06.2006 – 28.06.2009proboszcz
9.Ks. Szczepan Stalpiński5.07.2009 – 14.01.2011proboszcz
10.Ks. Adam Ścisłowski7.03.2011 – 10.08.2016proboszcz
11.Ks. Artur Nagraba10.08.2016 – 20.08.2021proboszcz
12Ks. Artur Szajkood 20.08.2021proboszcz

Wikariusze:

1.Ks. Wacław Wicher pallotyn2.08.1958 – 23.07.1961
2.Ks. Tadeusz Kopczyński18.06.1998 –18.06.2002
29.06.2002 – 28.06.2003
rezydent
wikariusz
3.Ks. Jarosław Reda28.06.2003 – 25.06.2006
4.Ks. Adam Ścisłowski25.06.2006 – 24.06.2007
5.Ks. Krzysztof Kozera24.06.2007 – 28.06.2009
6.Ks. Marek Paska22.06.2009 – 29.06.2010
7.Ks. Marcin Łukasiewicz29.06. 2010 – 25.08.2015
8.Ks. Paweł Adler26.08.2015 – 25.08.2020
9.Ks. Arkadiusz Laood 25.08.2020