caritas

Parafialny Zespół Caritas przy naszej Parafii został oficjalnie włączony w struktury Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w dniu 6 października 2014 roku. Nasze działania mają na celu pomoc bliźnim znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szczególną opieką staramy się objąć rodziny potrzebujące pomocy.

Dzięki wsparciu materialnemu i ofiarności ze strony Parafian mogliśmy zrealizować wiele projektów. Były to między innymi: świąteczne zbiórki żywności i środków czystości, organizacja i koordynacja akcji paczek choinkowych dla dzieci, zakup opału i leków, dofinansowanie do rachunków za czynsz i energię elektryczną, finansowanie najbardziej potrzebującym dzieciom wyjazdów na zielone szkoły, obozy wakacyjne, zakup podręczników. Na bieżąco koordynujemy i przekazujemy ofiarowaną odzież i inne dary osobom potrzebującym.

Jeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas, może to uczynić przekazując swój dar serca:

  • na konto nr 33 1240 1082 1111 0010 6035 0083 Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Michała Archanioła, ul. Głębocka 119, 03-289 Warszawa,

lub

  • poprzez odpis 1,5% podatku, który można przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego, jaką jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz ze swoimi parafialnymi zespołami. W tym celu należy odnaleźć we właściwym formularzu zeznania podatkowego (PIT) część zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” i pod odpowiednią pozycją wpisać: numer KRS: 0000223182 Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, obliczoną kwotę 1,5% podatku, a w pozycji „cel szczegółowy” wpisać: „1,5% podatku dla Parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, ul. Głębocka 119, Grodzisk, 03-289 Warszawa”.