W parafii jest obecnie modlących się jako członkowie poszczególnych” róż”  80 osób czyli cztery róże po 20 osób. Msze Św.  W intencjach „Żywego Różańca” odprawiane są w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8 rano, a po różańcu następuje wymiana tajemnic.

Patronem pierwszej Róży jest Św.Michał Archanioł (zelatorka pani Alicja Sosnowska), drugiej Róży jest Św. Ojciec Pio (zelatorka pani Iwona Stolla), trzeciej św. Brat Albert (zelator pan Piotr Olejarczyk), czwartej św. Franciszek i św. Hiacynta (zelatorka pani Paulina Kostrzewa).

Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w to dzieło pokornej modlitwy i zakładania nowych Róż.