Chrzest jest udzielany w każdą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 12.oo (z wyjątkiem uroczystości parafialnych).

Na dwa tygodnie przed chrztem jedno z rodziców dziecka zgłasza się do kancelarii parafialnej, w godzinach urzędowania, w celu spisania aktu chrztu.

Dokumenty potrzebne przy spisaniu aktu chrztu:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
  • Jeżeli rodzice chrzestni są z Warszawy dostarczą wcześniej rodzicom dziecka zaświadczenia ze swoich parafii, że mogą pełnić godność chrzestnych, jeżeli zaś chrzestni są spoza Warszawy w/w zaświadczenia dostarczą w dniu chrztu.

Rodzice, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w naszej parafii, a nie mieszkają na jej terenie, mogą to uczynić po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody z ich parafii. Zgodę taką można otrzymać w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania. Nie udzielamy jednak chrztu dzieciom, gdy rodzice mieszkają poza naszą parafią i żyją w związku niesakramentalnym.