Odpowiednio wcześniej narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu rezerwacji daty i godziny ślubu.

Nie wcześniej niż trzy miesiące, a nie później niż jeden miesiąc przed ślubem
narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • dowody osobiste
  • świadectwa chrztu św. z adnotacją “do sakramentu małżeństwa” ( świadectwa ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia)
  • świadectwa bierzmowania
  • zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim (może być w trakcie uczęszczania na kursu)
  • w przypadku małżeństwa konkordatowego, zaświadczenia z USC stwierdzające podstawę do zawarcia małżeństwa

Jeżeli żadne z narzeczonych nie należy do naszej parafii potrzebna jest Licencja (protokół przedmałżeński spisujemy w kancelarii własnej parafii).

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielamy wyłącznie w soboty.