Kolęda

Dziękujemy za życzliwość i otwarcie; za wiarę i świadectwo.

Następna kolęda rozpocznie się 23 listopada 2020 roku.