Grupa ministrantów liczy ponad 30 chłopców w różnym wieku. Służą oni przy liturgii w kościele na mszach św., nabożeństwach i procesjach. W swoim życiu codziennym starają się służyć Jezusowi przykładem dobrego życia.

Do grona ministrantów zapraszamy chłopców w wieku szkolnym. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10.00.

Służba liturgiczna to także lektorzy, którzy czytają Słowo Boże w kościele.